2 Hotels
Hotel

Novina Hotel

91074 Herzogenaurach-Herzo Base
1422 m
Hotel

Hotel Impala

91074 Herzogenaurach
2833 m